Děti z Mateřské školy Jožky Jabůrkové navštívily ve čtvrtek městskou knihovnu. Prostřednictvím vánočního příběhu děti odkrývaly význam slov jako je advent, pranostika, vánoční zvyky.  Dozvěděly se také, že jejich vrstevníci oslavují nejkrásnější svátky v roce v různých zemích různými způsoby, Dostaly odpovědi na otázky typu proč si lidé vyzdobují svá obydlí jmelím nebo proč si nosíme v peněženkách kapří šupinu. V závěru této knihovnické lekce si její účastníci mohli vyzkoušet své znalosti formou hry „Poznej vánoční symboly“. Děti opouštěly knihovnu spokojené a jako odměnu za svou šikovnost si odnesly malou pozornost.

Mgr. Radka Jarková, referent OŠK, odd. Měk

     vanoce2     vanoce3

 vanoce5   vanoce6  vanoce1  vanoce7