Již odedávna si lidé vyprávěli různé příběhy o tom, jak vznikl svět a jakými zákonitostmi se řídí. Často si povídali o jevech neskutečných,  nadpřizených,  o dobru, zlu, lásce a nenávisti. Tato vyprávění měla skutečný historický podklad, ale díky ústnímu podání  a líbivosti byla často přikrášlena a tím ztratila na věrohodnosti. Báje a pověsti se vztahují k určitým místům, lidem nebo věcem.  A právě toto téma si zvolili pracovníci OŠK – odd. MěK na jednu z besed, kterou realizovali již dříve pro seniory a 19. listopadu pro studenty primy  otrokovického gymnázia. Zaměřili jsme se zejména na pověsti vztahující se k našemu regionu. Povídali jsme si, jak vzniklo pojmenování Otrokovic, Zlína, Napajedel , Vizovic, či Halenkovic.  Přiblížili jsme si báje, vztahující se k hradu Lukovu a Buchlovu, lázním Luhačovice nebo Pulčinským a Čertovým skalám.  Studenti byli seznámeni s autory, kteří toto téma zpracovávají a v knihách vyhledávali báje, mající vztah k našemu okolí. Mýty  a pověsti inspirovaly řadu autorů a jsou dodnes čtenářsky přitažlivé,  neboť  přibližují způsob života a myšlení našich předků. Nastávající dlouhé zimní večery jsou k této četbě jako stvořené.  Navštivte některé pracoviště MěK Otrokovice a vyberte si z bohaté nabídky.

Marie Škrabalová, referentka OŠK, odd. MěK

DSC00368