Pracovníci Odboru školství a kultury, oddělení městské knihovny jsou potěšeni, že i 18. ročník celostátní akce „Týden knihoven“, který letos připadl na druhý říjnový týden, se setkal s kladnými ohlasy, a to především z řad veřejnosti.

Databáze klientů městské knihovny se celkově v obou půjčovnách rozšířila o 40 nově registrovaných dospělých čtenářů a potěšujících 172 dětí.

Odbor školství a kultury – odd. Měk má snahu podporovat čtenářství a čtenářskou gramotnost u dětí od jejich útlého věku. Proto žáci druhých ročníků všech tří městských základních škol, kteří byli za účasti starosty města Mgr. Jaroslava Budka slavnostně pasování na čtenáře knihovny, obdrželi průkazku do knihovny na jeden rok zdarma. Mladí čtenáři se již brzy chystají k další návštěvě knihovny v doprovodu paní učitelky, kde se seznámí s uspořádáním fondu a sami si vyberou knihu, která je zaujme.

Někteří lidé si obohatili svoji soukromou knihovnu o tituly zakoupené na burze knih.

Úspěšné byly i besedy se spisovateli. Setkání s populárním autorem historických románů doktorem Vlastimilem Vondruškou se zúčastnilo přes 80 jeho příznivců. Pohodová atmosféra zavládla i v pobočce městské knihovny na Baťově při autorském čtení regionálního novináře a spisovatele Lukáše Pazdery, jenž četl ukázky nejen ze své knihy „Láska v Česku“, která se těší značné čtenářské popularitě, ale i z připravovaného titulu.

Pobočku knihovny navštívilo také 20 studentů Střední průmyslové školy Otrokovice, aby se v rámci „Lekce informatiky“ naučili vyhledávat literaturu v elektronických katalozích, rezervovat knihy a prolongovat výpůjčky či využívat informační aparát knihy – jako jsou například rejstříky a bibliografie.

Hlavní půjčovnu zase navštívili v rámci exkurze zdravotně postižení klienti Naděje Otrokovice.

Pracovníci OŠK-odd. MěK Otrokovice děkují všem, kteří svojí účastí podpořili Týden knihoven a dokázali, že i ve světě moderních technologií má kniha v jejich životě nezastupitelné místo. Knihovníci již nyní přemýšlejí, čím zaujmout širokou veřejnost při další celostátní akci, a tou bude Březen měsíc čtenářů. Můžeme Vám už dnes slíbit, že opět nebude chybět setkání se zajímavou osobností ze světa české literatury.

 

Mgr. Radka Jarková a Marie Škrabalová, referentky OŠK, ODD. MěK