Interaktivní besedy, připravené pracovníky OŠK- oddělením  Městské knihovny, seznamují mladou generaci z  místních  ZŠ  se založením firmy Baťa, s rodokmenem Baťovy rodiny,  baťovskou  architekturou,  splavováním kopce Trestného i dalšími  zajímavostmi , vztahujícími se k tomuto tématu. Po teoretické části, následuje vědomostní kvíz, abychom získali zpětnou vazbu, zda si děti odnášejí nějaké nové poznatky a závěr je určený kreativní  dílně,  kdy se stávají žáci designéry, výtvarníky, reklamními pracovníky i prodavači obuvi. Mimo jiné děti vytvořily  slogan :  „ Kdo chce být in, nosí boty Baťa Zlín.“  A stejně schopní se účastníci besed projevili i po stránce výtvarné, jak dokládají přiložené fotografie.  Po besedách jsme nabyli přesvědčení, že v  dnešní  mladé  generaci  jsou  schopní  následovníci baťových mladých mužů a žen.

Marie Škrabalová, referentka OŠK-odd. MěK

DSC00297 DSC00300 DSC00301 DSC00307 DSC00308