Vaše Dana Medřická –  takto podepisovala oblíbená česká herečka fotografie fanouškům i dopisy přátelům. Stejná slova zvolili pro název knihy o této divadelní a filmové umělkyni hereččin syn Václav Vydra a žurnalistka Bohumila Spisarová, která přijala pozvání pracovníků OŠK-oddělení Měk a besedovala s milovníky dramatického umění ve zcela zaplněné  knihovně na Baťově. Novinářka a divadelní kritička přiblížila posluchačům okolnosti zrodu knihy, setkání s řadou předních herců i peripetie, provázející vydání biografie, která vyšla v dnes nevídaném nákladu 60 000 svazků a hned se setkala s velkým ohlasem. Paní Medřickou, s níž se přednášející osobně znala, přiblížila přítomným s velkým respektem, jako herečku neuvěřitelně profesionální, která hrála i s obrovským smutkem v srdci nad ztrátou prvorozeného syna, jako ženu velmi skromnou, pokornou a kolegiální. V průběhu půldruhé hodiny jsme se dověděli řadu zajímavostí z osobního i profesionálního života umělkyně, spoustu informací, které v knize nebyly. V průběhy besedy zazněla i zvuková ukázka z nezapomenutelné Kočičí hry, v níž Dana Medřická excelovala a při vzpomínce na ni si většina z nás vybaví právě tuto roli. Přednášející zaujala všechny přítomné svým mimořádně lidským a otevřeným vyprávěním a rozcházeli jsme se obohaceni o řadu nových poznatků z oblasti dramatického umění. Příští besedu bychom chtěli věnovat Národnímu divadlu, neboť i k tomuto tématu má novinářka Bohumila Spisarová velmi blízko a soudě podle návštěvnosti, je i pro posluchače téma divadla velmi atraktivní.

Marie Škrabalová, referentka OŠK-odd. Měk

Beseda o divadle a Daně Medřické

Beseda o divadle a Daně Medřické